Zušlechťování tiskovin

 

Co to je zušlechťování tiskovin?

Soubor dílčích technologických procesů, jejichž cílem je zatraktivnění tiskoviny přidáním estetických a praktických prvků.

Rýhování – bigování

Bigování nebo také rýhování se používá při skládání tiskovin, kde omezuje praskání papíru v místě ohybu. V každém papíru jsou vlákna z celulózy, která mají při ohybu tendenci prasknout, což je velmi neestetické. Bigováním vznikne v místě ohybu rýha, díky které prasknutí papíru zamezíme a tiskovinu je možné lépe složit. Tímto způsobem můžeme poskládat letáčky, slohy, svatební oznámení a jiné tiskoviny náchylné na poškození povrchu běžným ručním skládáním.

Perforování

Perforace – znamená proděravění papíru přerušovanou linkou, která následně umožňuje odtržení části tiskoviny v místě perforace. S perforací se setkáváme nejčastěji u vstupenek, pozvánek apod.

Děrování

Děrování je prováděno nejčastěji za účelem úpravy dokumentů a bloků pro vložení do šanonu nebo desek. Děrujeme visačky např. pro označení oděvů apod. Jsme schopni naděrovat libovolný počet děr v průměru od 3. do 8.mm.