Příprava dat - CTP

Při přebírání Vámi dodaných dat provádíme důslednou kontrolu. Před vlastním tiskem jsme schopni pro Vás vytvořit orientační kontrolní maketu v poměru 1:1. U zvlášť důležitých zakázek Vám zhotovíme barevně věrný digitální nátisk.

Data k nám můžete dodat osobně na standardních nosičích, přes FTP, nebo e-mailem osvit@vostep.cz

Podklady pro tisk dodávejte ve formátu PDF, v barevném prostoru CMYK, tiskovém rozlišení obrázků 300 Dpi a se spadávkou 3 mm.

Technologické vybavení

Screen Plate-Rite 4100 - osvitová jednotka

Předtisková příprava - informace pro podklady pro tisk (PDF).